Seuratyytyväisyyskyselyn tulokset

Bodonoksen voimailujaoston seuratyytyväisyys kyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kiitos kaikille vastanneille ja palautetta antaneille.

Jäsentyytyväisyyskysely 2017: tulokset

Vuoden 2018 alusta alkaen Bonoksen voimailujaoston kokousten pöytäkirjat ovat julkisia. Haluamme tällä tavoin varmistaa avoimen tiedonkulun päätöksenteosta. Pöytäkirjat löytyvät jatkossa kohdasta Seura -> Päätökset ja pöytäkirjat.

Konkreettisia aloitteita toiminnan kehittämiseen voi lähettää osoitteeseen bodonos.voimailu@gmail.com. Tällä tavoin varmistamme, että kaikki aloitteet tulevat käsitellyksi.