KUTSU VOIMAILUSEURA BODONOS Ry:n Sääntömääräiseen Kevätkokoukseen 21.7.2020.

ESITYSLISTA / KEVÄTKOKOUS VOIMAILUSEURA KERAVAN BODONOS ry

AIKA: 21.7.2020 klo 19:15

PAIKKA: Keravan lukio, Keskikatu 5, 04200 Kerava (Kokoontuminen Keravan lukion pihalla kuntoiluvälineiden vieressä)

§1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§2 Valitaan kokoukselle toimihenkilöt

  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • pöytäkirjantarkastajat (kaksi)

§3 Hyväksytään johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2019

§4 Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2019

§5 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

§6 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

§7 Valitaan tarvittavat seuran edustajat eri yhteisöihin

§8 Käsitellään seuralle tehdyt aloitteet ja muut asiat

§9 Päätetään seuran jäsenmaksuista, Covid-19 epidemian vaikutuksista johtuen päivitetään seuran jäsen- ja harjoitusmaksut syksylle 2020 ja vuodelle 2021

§10 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Tero Keitaanniemi
Pj/Voimailuseura Bodonos ry