Bodonoksen voimailujaoston jäsenrekisterin rekisteriselosto

Rekisterinpitäjä:
Voimailuseura Bodonos ry
Kauppakaari 11, 04200 Kerava
bodonos.voimailu@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Antti Seppälä, jäsenrekisterin ylläpitäjä (yhteystiedot yllä)

Rekisterin nimi:
Voimailujaoston jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Urheiluseuran jäsentietojen käsittely

Rekisterin tietosisältö:
Etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, seuratoimintasopimuksen hyväksyntä

Säännönmukaiset tietolähteet:
Jäsenhakemukset

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tiedot luovutetaan Suomen Painonnostoliitto SPNL ry:n käyttöön sekä Keravan Kaupungin käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin ylläpito tapahtuu Voimailuseura Bodonos ry valtuuttamien henkilöiden toimesta. Ylläpito vaatii tunnistautumisen valtuutetuilta henkilöiltä. Jäsenrekisterissä olevilla henkilöillä on mahdollisuus vaatia tietojen oikaisua ilmoittamalla kirjallisesti osoitteeseen bodonos.voimailu@gmail.com.