0

Muksujudokoiden omat pelisäännöt

Bodonoksen muksujudokat laativat omat pelisääntönsä Juhan johdolla.
Hyviä pelisääntöjä 🙂